E10 üzemanyaggal kapcsolatos további tudnivalók

Az Európai Unió Üzemanyag-minőségi Irányelve (1) 2011. január 1. óta hatályos új üzemanyag-piaci specifikációja lehetővé teszi, hogy az üzemanyag 10% etanolt tartalmazzon (10 térfogatszázalék). Ez a fajta benzin ’E10’ néven ismert. Az Európai Unió tagállamai és üzemanyag-forgalmazói maguk dönthetik el, mikor vezetik be a helyi piacokon az E10 benzint, ami napjainkig csupán Finnországban, Franciaországban, Németországban és Belgiumban volt kapható. A listáról megtudható, hogy az EU-piacokon bevezetett, gyújtógyertyás működésű (benzin)motoros járművek alkalmasak-e (vagy nem) az E10 benzinnel történő használatra.

Azokban az országokban, ahol már kapható az E10 benzin, kérjük, tankolás előtt ellenőrizze, hogy az Ön járműve alkalmas-e az E10 benzinnel történő használatra. Ha Ön tévedésből E10 benzint tankolt egy olyan járműbe, amely tudhatóan nem alkalmas az E10 benzinnel történő használatra, azt tanácsoljuk, hogy lépjen kapcsolatba helyi autókereskedőjével, a jármű gyártójával vagy az országúti segélyszolgálattal, akik az üzemanyagtartály kiürítését (leeresztését) javasolhatják. Ha szükségessé válik az üzemanyagtartály kiürítése, bizonyosodjon meg arról, hogy a műveletet egy erre képzett szakember végzi el, és hogy a tartályt a jármű számára megfelelő benzinnel töltik fel. Ha egy jármű tulajdonosa bármilyen problémát tapasztal az E10 benzin használata során, mindenképpen lépjen kapcsolatba helyi autókereskedőjével vagy a jármű gyártójával, és tankoljon 95-ös (vagy 98-as) oktánszámú benzint, amelyeket ’E5’ jelzéssel (vagy éppen a specifikus jelzés elhagyásával) különböztetnek meg azokban az országokban, ahol E10 benzint is forgalmaznak.

Az Európai Unió Üzemanyag-minőségi Irányelve (1) előírja, hogy az Európai Unió azon tagállamai, amelyek bevezetik piacukon az E10 benzint, gondoskodjanak arról, hogy megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre az alacsonyabb etanol-tartalmú benzinből (5% azaz 5 térfogatszázalék etanol-tartalmú E5 benzinből) azon idősebb járművek számára, amelyek nem alkalmasak az E10 benzinnel történő használatra. Az érintett országokban tehát biztosítani kell, hogy a listán szereplő, E10 benzinnel nem használható járművek tulajdonosai továbbra is vásárolhassanak olyan benzint, amelynek etanol-tartalma nem haladja meg az 5 térfogatszázalékot (E5). Erről lásd az EN228: 2012 (2) szabvány 2. táblázatát. Ezen túlmenően általános követelmény a fémtartalmú adalékokat tartalmazó üzemanyagok használatának megszüntetése. Az Üzemanyag-minőségi Irányelv (1) előírja, hogy az üzemanyag fémtartalmú adaléktartalmát jelző címkét minden olyan helyen fel kell tüntetni, ahol a vásárló számára elérhetővé teszik a fémtartalmú adalékokat tartalmazó üzemanyagot, és a címkén a következő szövegnek kell szerepelnie: „Fémtartalmú adalékot tartalmaz”.

Megjegyzések a benzin otkánszámával kapcsolatban
Fontos megjegyezni, hogy a jármű kompatibilitása a benzinnel egyaránt függ a benzin oktánszámától és annak etanol-tartalmától. Az üzemanyag-beszállítótól függően előfordulhat, hogy a 95 oktánszámú és a drágább 98-as oktánszámú benzinből is kínálnak E5 változatot. A járműbe a gyártó által ajánlott oktánszámú benzint kell tankolni, és a benzin etanol-tartalma nem haladhatja meg azt a határértéket, amivel a jármű még kompatibilis. Ha ezzel kapcsolatban a járművezetőnek kétsége merülne fel, azt tanácsoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot autókereskedőjével, és tájékozódjon járműve használati kézikönyvéből, amelyben általában megtalálható az adott modellhez ajánlott oktánszám.

Jármű és üzemanyag-töltőfej azonosítók
Az Üzemanyag-minőségi Irányelv (1) 3(3) cikkelye kimondja: „[a tagállamoknak] biztosítaniuk kell a megfelelő tájékoztatást a benzinben található bio-üzemanyag tartalomról, különös tekintettel annak keverési arányára.” Ennek értelmében ha egy üzemanyagtöltő állomáson több különféle benzin kapható, a vásárlónak meg kell tudnia különböztetni azokat. Ez azt jelenti, hogy ha egy üzemanyagtöltő állomás egyaránt kínál E5 és E10 benzint (az EN228 szabványnak megfelelően), az üzemanyag-töltőfejen egyértelmű jelzéssel kell megkülönböztetnie ezeket, hogy az új vagy régi benzinmotoros autók használói olyan üzemanyagot tankolhassanak, amely megfelelő a járművük használatához. A vásárlók aggodalmaival kapcsolatban („Melyik üzemanyagot tölthetem az autómba?”) a 2014/94/EU Irányelv 7. cikkelye (3) új előírást fogalmaz meg az új járművek és az üzemanyag-töltőfejek azonosítóival kapcsolatban, hogy a vásárlók egyértelmű információt kapjanak arról, hogy az adott üzemanyag kompatibilis-e a járművükkel. E jogszabályi előírás alapján az EN16942 számú európai szabvány (4) új protokollt ír elő az ’üzemanyag-azonosítókról’, hogy a vásárlónak csupán azt kelljen ellenőriznie, hogy az üzemanyagtöltő nyílás fedelén/zárókupakján szereplő üzemanyag-azonosító megegyezzen az üzemanyagtöltő pisztolyon és a töltőoszlopon szereplő azonosítóval.

Az új üzemanyag-azonosítókról a következő honlapon található információ: https://www.acea.be/press-releases/article/fuel-labelling-information-to-help-consumers-and-operators-choose-right-fuel

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-án kiadott 2009/30/EC Irányelve a módosításáról a benzin és a dízel üzemanyagok minőségéről, valamint a 98/70/EC Irányelv módosításáról, az üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követésére és csökkentésére szolgáló mechanizmus bevezetéséről, valamint az 1999/32 / EK Tanácsi Irányelvnek a belvízi hajók által használt tüzelőanyag specifikációja tekintetében történő módosításáról és a 93/12 / EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, az Európai Unió Hivatalos Lapja L140, 2009.6.5., 88. o.
(2) Autó-üzemanyagok - Ólmozatlan benzin - követelmények és vizsgálati módszerek, EN228: 2012, jóváhagyva a CEN által 2012. szeptember 1-én.
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/94 / EU irányelve (2014. október 22.) az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának fejlesztéséről, az Európai Unió Hivatalos Lapja L307, 2014.10.28., 1. o.
(4) Európai (CEN) EN16942 szabvány, Üzemanyagok - A járművek kompatibilitásának azonosítása - Grafikus jelölés a fogyasztók tájékoztatására.

Ford Solymár

2083 Solymár, Sport utca 23.
Telefon: +36 26 560 910
+36 26 560 920
+36 20 934 5345
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek 06:45-17:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

FordStore Solymár-M3

1152 Budapest, Városkapu utca 11.
Telefon: +36 1 265 5154
+36 1 265 5155
+36 1 265 5156
+36 20 417 2787
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek 07:00-17:00
Szerda 07:00-19:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

Ford Solymár-Esztergom

2500 Esztergom, Visegrádi út 11.
Telefon: +36 33 509 400
+36 20 444 1440
+36 20 318 5665
Nyitvatartás
Hétfő-Péntek 06:45-17:00
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELTÉTELEK FORD MAGYARORSZÁG Solymár-Szalay Kft. 2020 © Minden jog fenntartva